บริษัท รปภ. ที่ดีที่สุด บริษัทรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพ ราคาไม่แพง

รักษาความปลอดภัย บุคคล อาคาร และสถานที่

รักษาความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวกและการจราจร

รักษาความปลอดภัย ขนส่งเงินสด ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ

รักษาความปลอดภัย ด้านข้อมูลข่าวสาร


บริษัท จัดหา รปภ. ที่ดีที่สุด เป็นบริษัทชั้นนำ ด้านการรักษาความปลอดภัย

การหาบริษัท รปภ. มารักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ประการรวมกัน จึงจะช่วยสามารถหยุดยั้งเหตุร้าย หรือการโจรกรรมและอาชญากรรมได้ ตั้งแต่สัญญาว่าจ้างที่เป็นธรรม อัตราว่าจ้างที่เป็นจริง การยอมรับในเหตุและผลซึ่งกันและกัน การรับผิดชอบในหน้าที่ของ รปภ. และเราคือ บริษัทชั้นนำทางด้านการรักษาความปลอดภัยและจัดหาบริษัท รปภ. ที่มีคุณภาพสูงให้กับท่าน


งานรักษาความปลอดภัย สามารถแบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. งานรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่
2. งานรักษาความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวกและการจราจร
3. งานรักษาความปลอดภัย บุคคล
4. งานรักษาความปลอดภัย ด้านการขนส่งเงินสด ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
5. งานรักษาความปลอดภัย ด้านข้อมูลข่าวสาร


ระเบียบการรับสมัครพนักงานกับบริษัท รปภ.
1. ชาย ตำแหน่ง หัวหน้าชุด รปภ. ควบคุมหน่วยงานรับอายุตั้งแต่ 25-45 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ผ่านงานการบริการ รปภ. อย่างน้อย 2 ปี
2. ชาย ตำเหน่ง พนักงาน รปภ. อายุตั้งแต่ 22-45 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป หรือสามารถอ่านออก เขียนได้คล่อง
3. หญิง ตำแหน่ง พนักงาน รปภ. รับอายุ 20-30 ปี
4. ก่อนเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 7 วัน หรือผ่านการฝึกอบรมแล้วเป็นอย่างดี
5. พนักงานทุกนายปฏิบัติหน้าที่วันละ 12 ชม. หรือ สัปดาห์ละ 6 วัน
6. บริษัทฯ จัดหัวหน้าชุด รปภ. ให้ตามจำนวนพนักงาน รปภ. 6 นาย ต่อหัวหน้าชุด รปภ. 1 นาย
7. บริษัทฯ จัดสายตรวจเข้าตรวจจุด ผลัดละ 1 ครั้ง รวมวันละ 2 ครั้ง และ จัดเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ว่าจ้าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8. บริษัทฯ จัดครูฝึกเข้าอบรม รปภ. เดือนละ 1 ครั้ง ตามหน่วยงานที่บริการอยู่

สมัครงาน

การฝึกอบรม รปภ.
เอ.ดับบลิว.อินเตอร์ ลอว์

1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ระเบียบวินัย วิธีการรักษาความปลอดภัย 
2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานเหตุการณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
4. อบรมกฎหมายเบื้องต้น ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน 
5. อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง
6. สร้างความเข้าใจในกฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย

การฝึก รปภ. ภาคปฏิบัติการ

1. การตรวจค้นบุคคล / ยานพาหนะ และการจับกุมควบคุมตัวผู้กระทำความผิด
2. การระงับเหตุ การดับเพลิงเบื้องต้น และการจัดการอำนวยการจราจร
3. การควบคุมการ เข้า-ออก การปั้มบัตร ตอกบัตรของพนักงานผู้ว่าจ้าง
4. การใช้สัญญาณแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร นกหวีด ระฆัง ไซเรน
5. การออกตรวจพื้นที่ การเฝ้าจุดต้องสงสัย การรักษาสถานที่เกิดเหตุเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
6. การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การพูดและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
7. การเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8. การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ การฝึกระเบียบแถว
9. การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย